Bocata Plus Express

Bocata Plus Express

Unidades 📦 - 40 |
Gramos ⚖️ - 160 |
Distribución 🗃️ - 4 X 7 |
Temperatura de cocción 🌡️ - |
Tiempo de cocción ⌚ - |
Tamaño de cada unidad 📏 - 26 cm |
Código de referencia -1102026 |

Categoría Gama Horeca,Pan Listo