Mini Burguer Buns

Mini Burguer Buns

Unidades 📦 - 192 |
Gramos ⚖️ - 12 |
Distribución 🗃️ - |
Temperatura de cocción 🌡️ - |
Tiempo de cocción ⌚ - |
Tamaño de cada unidad 📏 - 3 cm. |
Código de referencia - 1118009 |

Categoría Pan Listo