Mini Burguer Sésamo Precortada

Mini Burguer Sésamo Precortada

Unidades 📦 - 160 |
Gramos ⚖️ - 24 |
Distribución 🗃️ - 6 X 8 |
Temperatura de cocción 🌡️ - |
Tiempo de cocción ⌚ - |
Tamaño de cada unidad 📏 - 6 cm. |
Código de referencia -1107049 |

Categoría Pan Listo