Burguer Black Pepper

Burguer Black Pepper

Unidades 📦 - 30 |
Gramos ⚖️ - 70 |
Distribución 🗃️ - |
Temperatura de cocción 🌡️ - |
Tiempo de cocción ⌚ - |
Tamaño de cada unidad 📏 - 10 cm. |
Código de referencia -1118005 |

Categoría Pan Listo