Barra Aneto Express

Barra Aneto Express

Unidades 📦 - 24 |
Gramos ⚖️ - 250 |
Distribución 🗃️ - 4 X 7 |
Temperatura de cocción 🌡️ - 190º |
Tiempo de cocción ⌚ - 14-16' |
Tamaño de cada unidad 📏 - 55 cm |
Código de referencia -1101032 |

Categoría Pan Tradicional